Preporuka za zaštitu vinove loze – ožujak 2016.

Rano proljetna zaštita vinograda

Radi smanjenja infektivnog potencijala uzročnika bolesti i smanjenja populacije prezimljujućih stadija štetnika, orezanu rozgvu obavezno uklonite iz vinograda i uz adekvatne mjere opreza spalite ili spremite u zatvoreni prostor za daljnju uporabu potpale vatre.

S početkom bubrenja pupova i kretanja vegetacije potrebno je provesti prvu aplikaciju sredstava za zaštitu bilja.

Prve zaštite vinove loze provode se s ciljem suzbijanja uzročnika crne pjegavosti (Phomopsis spp.) i pepelnice (Erysiphe necator). Moguće je očekivati i pojavu bakterioza na mjestima reza, grinje uzročnike akarinoze (Calepitrimerus vitis) i erinoze (Eriophies vitis). Pregledom vinograda svakako je potrebno utvrditi i pojavu jaja crvenog voćnog pauka.

U fazi mirovanja ili najkasnije u fazi »vunastog  pupa« preporučamo preventivno primijeniti bakrene pripravke CUPRABLAU Z ili NORDOX 75 WG ili NEORAM WG koji će značajno smanjiti potencijal uzročnika crne pjegavosti i bakterioza. Bakrenim pripravcima preporučamo dodati sumporni pripravak CHROMOSUL 80 ili COSAVET DF koji suzbija prezimljujuće forme pepelnice na rozgvi. U povećanim koncentracijama CHROMOSUL 80 suzbija i eriofidne grinje. Za suzbijanje uzročnika bolesti i prezimljujućih formi štetnika (jaja crvenog pauka, grinje) preporučamo primjenu uljnih pripravaka (SVIJETLO MINERALNO ULJE) ili gotovih uljnih pripravaka s bakrom (MODRO ULJE) ili uljnih pripravaka kojima ćemo dodati bakreno sredstvo prilikom pripreme škropiva.Uljnim pripravcima nije preporučljivo dodavati sumpor zbog utvrđenog međusobnog antagonizma.

Preporuka za 100 lit škropiva u fazi vunastog pupa:

CUPRABLAU Z ili NEORAM WG (0,8-1 kg) + CHROMOSUL 80 ili COSAVET DF (1-1,5 kg)

ili

NORDOX 75 WG (200-300 g) + CHROMOSUL 80 (1-1,5 kg)

ili

MODRO ULJE 2,5 lit

Priliko pripreme škropiva svaki pripravak potrebno je otopiti u malo vode i dodati u uređaj za aplikaciju koji je prethodno do pola napunjen s vodom. Nakon dodavanja (svih) pripravaka, uz miješanje, dopuniti vodu do potrebne količine. Paziti na homogenost škropiva (miješanje).

Aplikacija: Prilikom prvih prskanja bitno je dobro „okupati“ trs, lucnjeve, reznike, ali i deblo, a sve nakon rezidbe i skidanja (struganja) stare kore (ako je potrebno). Aplikacija leđnim ručnim prskalicama je preporučljiva u manjim vinogradima uz uvjet mirnog i suhog vremena. Leđne raspršivače (atomizere) također možete koristiti, no svakako vodite računa da oni troše manje škropiva pa sukladno tome povećajte koncentracije (koliko puta manje vode u odnosu na klasične leđne prskalice-toliko puta veća koncentracija škropiva, ali max. do 4x).

Upotrebom visokih koncentracija sumpornih pripravaka (2 kg/100 lit) možete vrlo učinkoviti suzbijati grinje u fazi vunastog pupa, ali sumporne pripravke ne smijete miješati s uljnim sredstvima. Preporučena sredstva za zaštitu bilja pravilno uskladištite, primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida – NN 142/12).

Pepelnica vinove loze na rozgi

Pepelnica vinove loze na rozgi

Grinje šiškarice

Grinje šiškarice

Grinje akarinoza

Grinje akarinoza

Crna pjegavost vinove loze

Crna pjegavost vinove loze

Podijelite članak