Savjeti stručnjaka

Preporuke vinogradarima kontinentalne regije 29.6. – 5.7.2015.

Bayer Vinogradar logoVinogradi su ocvali i bobice se brzo razvijaju pa su osjetljive na napade pepelnice, peronospore i zelene plijesni. Preporučujemo zaštitu vinograda pripravcima Profiler (2,5 – 3 kg/ha) i Luna Experience (0,375 l/ha). U vodu se stavlja prvo Luna Experience te Profiler. Vinogradari koji nisu štitili vinograde nakon cvatnje protiv sive plijesni trebali bi dodati Teldor (1,5 l/ha) kako ne bi došl o do napada zelene truleži, a kasnije sive plijesni. Navedena preporuka štiti vinograde 14 dana. (više…)

Preporuke vinogradarima kontinentalne regije 22.6. – 28.6.2015.

Bayer Vinogradar logoVinogradi su ocvali i bobice se brzo razvijaju pa su osjetljive na napade pepelnice, peronospore i zelene plijesni. Preporučujemo zaštitu vinograda pripravcima Profiler (2,5 – 3 kg/ha) i Luna Experience (0,375 l/ha). U vodu se stavlja prvo Luna Experience te Profiler. Vinogradari koji nisu štitili vinograde nakon cvatnje protiv sive plijesni trebali bi dodati Teldor (1,5 l/ha) kako ne bi došlo do napada zelene truleži, a kasnije sive plijesni. Navedena preporuka štiti vinograde 14 dana.

Prošli tjedan je padala tuča u okolici Bjelovara pa je oštetila mladice, listove i bobice u vinogradu. Preporučujemo prskanje vinograda aminokiselinama kako bi se vinogradi što prije oporavili. Nakon toga je potrebno napraviti zaštitu vinograda. Kloroza je sve prisutnija u vinogradima jer je lani došlo do ispiranja hranjiva iz tla zbog velikih količina oborina. Vinogradima treba vratiti hranjivo i dobro ih prorahliti. Cvatnja je završila pa se vinogradi mogu zeleno rezati (vršikati) kako bi se lisna masa prorijedila i olakšala zaštita vinograda. Ovih dana u nekim vinogorjima očekuju se napadi moljaca druge generacije koji mogu praviti štetu. Ako vinogradi nisu u integriranoj proizvodnji moljci se mogu suzbiti pripravkom Decis (0,4 l/ha).

Prskanje korova po vjetru ili jakom suncu izaziva isparavanje aktivnih tvari koje padaju na listove loze i pojavljuje se palež. Mlade vinograde također treba štititi protiv bolesti. Preporučujemo Mikal Premium (3 kg/ha) i Luna Experience (0,375 l/ha).

22.6. Fitoplazma
22.6. Ruže - indikator pepelnice
22.6. Štete od glifosata
Podregija/vinogorjeFenofaza: 22.06.2015.Opasnost od bolesti/štetnikaPreporuka za tretiranjeDozaKontakt osoba
Zagorje-MeđimurjeRast bobicaPlamenjačaProfiler2,5 – 3 kg/haPetar Živković
Mob: 098 256 -924
PepelnicaLuna Experience0,375 l/ha