Održiva uporaba pesticida – Uvod

ZAKONSKA OSNOVA

Temeljem članka 6. stavka 1. i 6. Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14), članka 9. i članka 10. stavka 3 i 4 Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) Poljodom d.o.o., Rješenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske KLASA UP/I-320-20/15-02/90 URBROJ 525-09/1386-15-6, ovlašten je za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama. Poljodom je dobio rješenje za provođenje navedene izobrazbe na razdoblje od 5 godina s početkom od roka važenja rješenja datumom donošenja 16. travnja 2015. godine.

IZOBRAZBA OBUHVAĆA

Rješenje Ministarstva poljoprivrede RH odnosi se na Modul 1. – MODUL ZA PROFESIONALNE KORISNIKE (osnovni i dopunski) te sljedeće kategorije polaznika:

1. OPG I DRUGI POLJOPRIVREDNICI, za sljedeće podkategorije:

 • ratarstvo
 • voćarstvo
 • vinogradarstvo
 • povrćarstvo
 • ukrasno bilje

2. TVRTKE KOJE SE BAVE POLJOPRIVREDNOM PROIZVODNJOM (d.d., d.o.o. i zadruge):

 • ratarstvo
 • voćarstvo
 • vinogradarstvo
 • povrćarstvo
 • ukrasno bilje

Svi obveznici edukacije moraju završiti osnovni modul izobrazbe najkasnije do 26. studenoga 2015.

Uvjeti za pohađanje izobrazbe: 

 • navršenih 18 godina
 • završena minimalno osnovna škola

KAKO SE PRIJAVITI?

PRIJAVNICA

Sva polja su obavezna.

Molimo označite kako biste pristali na spremanje vaših podataka u skladu sa smjernicama navedenim u našoj izjavi o privatnosti podataka
Molimo popunite obavezna polja!
Prijava je uspješno poslana!
Prijava je uspješno poslana!
Slanje u tijeku ...