Održiva uporaba pesticida – Izdavanje iskaznica

Temeljem članka 14. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012):

  • Svi obveznici izobrazbe moraju imati identifikacijsku iskaznicu koja se izdaje na temelju potvrde o položenom ispitu najkasnije do 26. studenoga 2015. godine.
  • Iskaznice izdaje Savjetodavna služba
  • Poljodom d.o.o. dostavit će iskaznice obveznicima izobrazbe nakon položenog ispita
  • Iskaznica se izdaje na razdoblje od 5 godina od datuma izdavanja potvrde o položenom ispitu iz osnovnog modula ili na razdoblje od 5 godina od datuma isteka iskaznice u slučaju dopunske izobrazbe.