Kontakt

POLJODOM d.o.o.
Greda 190,
Greda
42243 Maruševec

OIB: 06222949405

tel. 042 782 064 – 042 784 300
e-mail: poljodom@net.hr

Poljoapoteka
Supercentar

Gospodarska 2
Ivanec
Tel/fax. 042 782 064
Tel/fax. 042 784 300
Radno vrijeme:
pon-pet 7 – 19h,
subota 7 – 14h
Poljoapoteka Sveti Ilija
Vilima Cecelja 3,
Sveti Ilija
42214 Sveti Ilija
Tel. 042 200 830
Radno vrijeme:
pon-pet 8-15h,
subota 7-12h
Poljoapoteka
Vinica

Trg Matije Gupca 15
Vinica
Tel. 042 722 722
Radno vrijeme:
pon – pet 7 – 15:30h,
subota 7 – 12h

Osnovni podaci

Tvrtka je upisana u Trgovačkom sudu u Varaždinu.
MBS: 070016058
Temeljni kapital od 20.000,00 kn plaćen je u cijelosti.
Članovi društva: Nada Geci i Dragutin Geci
Direktor: Nada Geci
Žiro račun Erste&Steiermärkische Bank d.d.: 2402006-1100588320
IBAN: HR5924020061100588320
SWIFT CODE: ESBCHR22