Kontakt

POLJODOM d.o.o.
Greda 190,
Greda
42243 Maruševec

OIB: 06222949405

tel. 042 782 064 – 042 784 300
e-mail: poljodom@net.hr

Poljoapoteka
Supercentar

Gospodarska 2
Ivanec
Tel/fax. 042 782 064
Tel/fax. 042 784 300
Radno vrijeme:
pon-pet 7 – 19h,
subota 7 – 13h
Poljoapoteka
Ivanec centar

Trg hrvatskih ivanovaca 8
Ivanec
Tel. 042 781 045
Radno vrijeme:
pon-pet  8 – 16h,
subota 8 – 12h
Poljoapoteka Sveti Ilija
Vilima Cecelja 3,
Sveti Ilija
42214 Sveti Ilija
Tel. 042 200 830
Radno vrijeme:
pon-pet 8-15:30h,
subota 8-12:30h
Poljoapoteka
Vinica

Trg Matije Gupca 15
Vinica
Tel. 042 722 722
Radno vrijeme:
pon – pet 7:30h – 16,
subota 7:30 – 12h

Osnovni podaci

Tvrtka je upisana u Trgovačkom sudu u Varaždinu.
MBS: 070016058
Temeljni kapital od 20.000,00 kn plaćen je u cijelosti.
Članovi društva: Nada Geci i Dragutin Geci
Direktor: Nada Geci
Žiro račun Erste&Steiermärkische Bank d.d.: 2402006-1100588320
IBAN: HR5924020061100588320
SWIFT CODE: ESBCHR22