Kontakt

POLJODOM d.o.o.
Greda 190,
Greda
42243 Maruševec

OIB: 06222949405

tel. 042 782 064 – 042 784 300
e-mail: poljodom@net.hr

Poljoapoteka
Supercentar

Gospodarska 2
Ivanec
Tel/fax. 042 782 064
Tel/fax. 042 784 300
Poljoapoteka
Ivanec centar

Trg hrvatskih ivanovaca 8
Ivanec
Tel. 042 781 045
Poljoapoteka Sveti Ilija
Vilima Cecelja 3,
Sveti Ilija
42214 Sveti Ilija
Tel. 042 200 830
Poljoapoteka
Vinica

Trg Matije Gupca 15
Vinica
Tel. 042 722 722

Osnovni podaci

Tvrtka je upisana u Trgovačkom sudu u Varaždinu.
MBS: 070016058
Temeljni kapital od 20.000,00 kn plaćen je u cijelosti.
Članovi društva: Nada Geci i Dragutin Geci
Direktor: Nada Geci
Žiro račun Erste&Steiermärkische Bank d.d.: 2402006-1100588320
IBAN: HR5924020061100588320
SWIFT CODE: ESBCHR22